Stille Kersttocht

Elk jaar op 25 december
Vertrek om 19 uur in de kerk van de H. Familieparochie

Reeds vele jaren organiseert KLJ Hamme op Kerstdag zelf een fakkeltocht op de dijken en doorheen de velden. Op deze tocht is iedereen welkom: jongeren, gezinnen, ouderen,…

De bedoeling ? We verlaten even de kerstverlichte winkelstraten, de opgewekte drukte of de warmte van de huiskamer. In de nachtelijke winterkou warmen we ons aan elkaars aanwezigheid en laten we het het kerstverhaal zelf tot ons spreken.

Af en toe houden we halt en beluisteren verhalen over toen en nu. Over herbergen waar geen plaats is voor arme mensen, en over kinderen die geboren worden in een stal, of die met hun ouders moeten vluchten voor machthebbers. Zoals de herders in het open veld willen we ons openstellen voor de geboorte van God tussen zijn mensen.

Na de tocht is er verse soep en brood in het Parochiehuis.