................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 90

Meer dan 60 jaar is BJB en KLJ erin geslaagd om boeiend en actueel te blijven voor haar leden. Dat is voor de andere jeugdbewegingen niet anders. Toch zijn er in de samenleving mensen die denken dat de bewegingen hun beste tijd gehad hebben. Heel wat jeugdbewegingen zien stilaan hun ledenaantal krimpen. Ook de KLJ zakt stilaan van 30.000 leden naar 25.000.

Maar in de tweede helft van de jaren '90 en na 2000, blijken de jeugdbewegingen levendiger dan ooit. Men spreekt zelfs van een groeiende populariteit, en van stijgende ledenaantallen.

Ook dit is heel herkenbaar voor de KLJ van Hamme. Bezorgd zien de bestuursleden dat de grote groep +16-leden die stilaan ouder worden en de KLJ verlaten, niet spontaan vervangen wordt door nieuwe jonge leden.

Ondanks actieve ledenwerving wordt KLJ Hamme steeds kleiner. 

Maar ook hier zien we naar het eind van de jaren '90 een kentering. De nieuw opgerichte +10-werking trekt een heel pak enthousiaste jongeren aan.

KLJ Hamme groeit weer, en stapt vol vertrouwen het jaar 2000 tegemoet.
Kamp Westouter 1992. Klik om de grote foto te zien
Groepsfoto van het kamp in Westouter in  1992
In 1999 organiseerde KLJ Hamme weer een sportfeest. We zien het openingsnummer en onderaan de groepsfoto. Elke groep kreeg zo'n groepsfoto als aandenken mee.