................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 80

In de jaren '80 beweegt de KLJ zich nog steeds in de vrije tijd van jongeren. Een vrije tijd die echter steeds minder "vrij" wordt. Jongeren lopen rond met stevig gevulde agenda's. Ze kunnen kiezen uit een enorm gevarieerd en gespecialiseerd aanbod: jeugdhuizen, sportverenigingen, bezinningsgroepen, dancings, hobbyclubs,... Allen hebben hun aantrekkingskracht.

Bij de viering van 60 jaar KLJ is er veel volk op de been. De KLJ blijft een aantrekkelijke beweging waar duizenden jongeren voor kiezen. De kracht van een beweging ligt in het werken aan de totale menselijke ontplooiing van elke jongere, doorheen alle activiteiten en samenkomsten.

Via een enorm veelzijdig aanbod van activiteiten werken aan de totale menselijke ontplooiing van de leden, dat is in deze jaren ook het waarmerk van KLJ Hamme.

Ons tijdschrift "Spek met Eieren" wordt geboren.

Op 1,2,3 en 4 oktober 1987, viert ook KLJ Hamme haar 60° verjaardag. Ze heeft dan 180 leden, en is daarmee de grootste jeugdbeweging van Hamme. Met haar 120 +16-leden, is heeft ze zelfs de grootste +16-groep van heel de KLJ.
Krantenknipsel uit 1985. 10 jaar na de heroprichting, houdt de KLJ een persconferentie
Groepsfoto bij de viering van 60 jaar KLJ Hamme in 1987


Hoevefeesten 1985. KLJ Hamme zorgt voor ambiance met volksdans