................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 70

Overal in Europa en ook in Vlaanderen roeren jongeren zich. Ze stellen het traditionele gezag in vraag. Ze willen inspraak en democratie, in scholen, in de maatschappij, en ook in de bewegingen. Ook binnen de KLJ woedde de discussie. Als gevolg hiervan, richtte men de Nationale Raad op. Hier konden vertegenwoordigers van elke gewestraad meepraten over het beleid in de KLJ.

In deze jaren van maatschappijkritiek bleef de KLJ een plaats waar jongeren samen met leeftijdsgenoten op een zinvolle manier beweging konden maken. Het was een ontmoetingsplaats waar men zichzelf in anderen kon herkennen, zowel in ontspannende als in vormende momenten.

In deze periode groeit toch weer de nood aan een aparte werking voor jonge land- en tuinbouwers. Deze werking werd uitgebouwd in KLJ Groene Kring.

Met de Hamse KLJ-meisjes ging het intussen niet zo goed. In 1974 legden ze er het bijltje bij neer. Dat had dan het einde van KLJ Hamme kunnen betekenen.

Gelukkig kwam het niet zover. In 1975 reeds, sloegen een zestal jongeren de handen in elkaar. Zij zouden een nieuwe KLJ-werking oprichten. Ze deden dat voorlopig met een gemengd bestuur, maar met een niet-gemengde werking voor jongens en meisjes.

Het zijn zij die de huidige werking van KLJ Hamme begonnen zijn.
Vrij snel na de nieuwe start sloeg het sportfeest-virus toe, en ontwierpen we de vendel- en wimpelvlaggen die we vandaag nog zo goed kennen
Bij het Jaar van het Dorp (1978) en de jaarlijkse Hoevefeesten waren we er graag bij. Zie ook de foto hieronder.