................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor lle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 60

In de "gouden" jaren '60 gaat het goed met de economie in ons land. En dus krijgen jongeren meer vrije tijd, en hebben ze meer middelen om die vrije tijd op te vullen. Ze krijgen meer armslag en ruimte om zich te uiten.
Dat was duidelijk te merken in het aanbod van de beweging: expressie, studiemogelijkheden, fotowedstrijden, enz... kregen een groter accent.

Door het dalend aantal boeren in ons land, waren de meeste BJB-groepen intussen begonnen met een werking die zich niet enkel richtte naar jonge boeren en boerinnen. Dat leidde in 1965 tot de naamverandering van BJB naar KLJ.

Vanaf 1965 worden ook de voorbereidingen getroffen voor de samensmelting van KLJ jongens en KLJ meisjes tot n gemengde beweging.

Het dalend aantal jonge boeren in Hamme deed zich ook in onze BJB voelen. Toch stelden de BJB-jongens hun werking nog niet open voor alle Hamse jongens. De kleine rest heeft nog net de naamverandering meegemaakt. In 1967 stopten zij de werking voor KLJ-jongens.

De meisjes daarentegen, deden nog wel door. Ook hun ledenaantal was fel geslonken, maar toch wist deze groep zich goed te handhaven.
Hamse BJB-meisjes op het sportfeest van 8 mei 1960 op het VP in Hamme
Hamse BJB-ers aan de dranktent op het sportfeest van 8 mei 1960 op het VP in Hamme