................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 50

Vanaf nu komt de BJB in een stroomversnelling terecht. Het begint eigenlijk vanaf de jubelviering in 1952, toen de beweging haar 25° verjaardag vierde, en toen ruim 30.000 BJB-ers op de been waren. Kijk maar eens op de foto hiernaast.

De internationale uitstraling van de Vlaamse BJB toen, leidde in 1954 tot de oprichting van de MIJARC, de internationale KLJ-beweging.

De eerste demonstratie van het vendelzwaaien op de jubelviering, leidde tot het uitbouwen van het vendelen en wimpelen binnen de BJB.

Dat laatste paste helemaal in de nieuwe tijd: er kwam binnen de beweging meer ruimte voor ontspanning. Er waren de gewestelijke zomerfeesten waarop men in de diverse disciplines tegen mekaar uitkwam. Men stimuleerde het toneelspelen en de gewestelijke cultuurfeesten met o.a. zang- en voordrachtwedstrijden.

Er kwam een eerste aanzet naar de latere gemengde werking door het organiseren van gemengde ontmoetingen op gewestelijk vlak.

Binnen de BJB van Hamme, vinden we ook nu weer al deze elementen terug. Een aantal bestuursleden trokken met hun afdelingsvlag naar de nationale jubelviering in Leuven. De meisjes speelden toneel. De jongens oefenden zich in het zingen en trokken met hun gesmeerde kelen naar het gewestelijk cultuurfeest.

Ook de gewestelijke zomerfeesten -de voorloper van onze huidige sportfeesten- kenden succes. Op 8 mei 1960 werd er op het 'gemeentelijk speelplein' van Hamme een zomerfeest georganiseerd. Vendelzwaaien, piramiden, volksspelen, volksdansen, koordtrekken, hoogspringen en zelfs 1.500 m steltlopen vormden de hoofdschotel.

En bij dit alles werden natuurlijk ook de gewone vormingsactiviteiten niet vergeten.
Veel volk op de been in Leuven voor de nationale viering van  25 jaar BJB
Ook Hamse bestuursleden trekken naar Leuven, in uniform en met de afdelingsvlag
Met de Hamse afdelingsvlag in de optocht.
Groepsfoto van de Hamse BJB-meisjes. Misschien herken je je (over-)grootmoeder wel?
Deelnemen aan een sportfeest rond 1954Studiebezoek naar de Molens in Merksem in 1951