................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 40

Tijdens de bezettingsjaren was het voor de bewegingen niet gemakkelijk. Toch bleef de BJB haar leden ondersteunen. Verzet tegen de bezetter was er ook. Onder het motto "noch tekenen, noch vertrekken", riep de BJB haar leden op om niet in te gaan op de oproepingsbrieven die bedoeld waren om jonge mannen te laten w erken in Duitse dienst. Ook steunde men de opgeroepen BJB-ers en hun familie via een soort solidariteitsfonds.

Na de oorlog, groeit de BJB naar een hoogtepunt. Bij de meisjes is er veel aandacht voor vorming rond het huishouden. Het idee "moeder aan de haard" was in die tijd nog de gangbare norm. Bij de jongens staat de moderne landbouwmethodes centraal. Via de BJB maken ze kennis met nieuwe teelten, en raken zij overtuigd van de vernieuwingen binnen land- en tuinbouw.

Van het reilen en zeilen van de Hamse BJB tijdens de oorlogsjaren, vinden we omzeggens niets terug. Tenzij dan het sobere verslag van een stemmig kerstfeestje bij de meisjes in 1943, en de mededeling in 1944 dat...de werking bij de meisjes stilgevallen is.

Van de jongens weten we niets, tenzij dan dat zij hebben doorgewerkt tijdens de oorlogsjaren. Nadien was hun ledenaantal wel gekrompen.

Onze afdeling is dus zeker niet ongehavend uit de oorlog tevoorschijn gekomen.

In 1946 herbeginnen de meisjes echter vol goede moed, en de jongens zien hun ledenaantal weer toenemen.De BJB-jongens in 1945 of 1946. Net na de oorlog dus.
De BJB-meisjes van Hamme-Zogge. Het jaartal kennen we niet.