................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 30

Voor de land- en tuinbouwjongeren was de BJB de emancipatiebeweging van hun tijd. De totale ontplooiing van de mens stond voorop. Belangrijk voor die tijd, was ook de oprichting in 1937 van de LRV, de Landelijke Rijverenigingen. Paardrijden was in die tijd eigenlijk voorbehouden voor de rijke klasse. Zij keken met veel argwaan naar de BJB die plots deze vorm van ontspanning aanbood aan jonge boeren.

De werking van de jonge Hamse BJB-afdeling verschilde weinig van die van de andere afdelingen. Ook hier lag de nadruk op de beroepsvorming van de leden, op algemene vorming en op godsdienstige werking.

Een werkingsverslag uit 1933 vermeldt bijvoorbeeld dat er 7 lessen werden gegeven, over 'besproeiing van fruitbomen', 'algemene groententeelt', 'kalken van weiden', 'melkverkoop',
'aardappelziekten', 'wateringen', en 'de werking van de Boerenbond'.

Bovendien woonden 5 leden een gesloten retraite mee, werd er toneel gespeeld en gezongen, en ging men samen met de volwassenen op studiereis, met een wandelvoordracht over aardappelziekten en het bezoek aan een brouwerij.

Er werd vergaderd in de Broedersschool in de Slangstraat, en een van de broeders (Broeder Guibert) trok zich het lot van de BJB-afdeling aan. Hij was ook de eerste pastoraal begeleider van de groep.

En op 18 november 1934, werd in Hamme ook een BJB-afdeling voor meisjes opgericht. We merken dat bij hen dezelfde aandachtspunten in de werking terugkomen. Maar...naast een goeie boerin moest een BJB-meisje ook een goeie moeder en huisvrouw worden. En ook dit is aan de werking te merken.Het oudste logo van de BJB.
De ploeg en het kruis verwijzen naar de landbouwstiel en de christelijke inspiratie.