................................................................
.........................................................
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) heeft haar huidige naam
pas sinds 1965.

De beweging werd in 1927 gesticht als een vereniging voor jongeren uit boerengezinnen. Meestal kwamen die, net als hun ouders, in de boerenstiel terecht.
De naam was toen BJB (Boerenjeugdbond).

In 1965 zag de wereld van de jongeren er al heel anders uit dan in 1927. Het aantal boeren in Vlaanderen verminderde zienderogen, en leden van de BJB gingen studeren voor heel andere beroepen. Het was een beweging voor álle plattelands-jongeren geworden. En de nieuwe naam maakte dat duidelijk.

Ook BJB Hamme werd gesticht in 1927. Klik op een jaartal, en ontdek de boeiende geschiedenis van onze groep.
De jaren 20

De BJB, en dus ook de KLJ, dankt haar ontstaan aan de zogeheten Katholieke Actie. Paus Pius XI spoorde in een brief aan tot het stichten van jeugdgroepen die zich sterk zouden engageren binnen de Kerk.

De Belgische Bisschoppen gaven hier gehoor aan. Zij vonden dat dit best kon gebeuren door de jongeren op te delen volgens de maatschappelijke groep waartoe ze behoorden: boeren, middenstand, arbeiders en studenten.

Die opdeling kan vreemd lijken, maar vergeet niet dat behalve de studenten, bijna iedereen maar tot 14 jaar naar school ging. En zo konden de jongeren via hun beweging toch nog vorming krijgen die nuttig was voor het beroep waarin ze terecht waren gekomen en voor het toekomstig gezinsleven.

En dus werden er bijna tegelijkertijd 4 bewegingen opgericht: BJB, KBJ, KAJ-VKAJ en KSA-VKSJ.

De BJB-afdeling van Hamme werd op 27 februari 1927 opgericht door EH Engelen, de nationale proost van de BJB. Die dag sprak hij in de St.Pieterskerk in de missen van 5, 6, 7 en 8 uur. Hij riep de jonge boeren en hun ouders op om naar de stichtingsvergadering te komen om 9 uur.

200 mensen kwamen er op af, en 62 jonge mannen gaven dadelijk hun naam op. De jonge afdeling kon van start gaan.


Dit is de oudste foto die we van BJB Hamme hebben.
Waarschijnlijk is hij genomen ter gelegenheid van een feest, want vooraan zitten enkele personaliteiten.
De BJB-leden hebben allemaal een uniform aan, met daarbij een pet die sterk lijkt op de studentenpetten in die tijd.