................................................................
.........................................................
-16-GROEP

Wij zijn de KLJ-leden tussen 10 en 16 jaar oud.

Soms hebben we activiteiten voor heel onze groep, soms splitsen we ons op in  -13 en +13. 

Ravotten is natuurlijk een van onze specialiteiten.
Als de leiding ons een bosspel, een kwis, pleinspelen, of een namiddag watespelletjes kado doet, zijn we graag van de partij.
+16-GROEP

KLJ is vooral een beweging voor jongvolwassenen. Al wie ouder is dan 16 vormt samen met de bestuursploeg de +16-groep.

Wij hebben een hele reeks interessante activiteiten voor onszelf gedurende het jaar, zoals het +16-weekend, een uitstap of het Kletskot.

Soms organiseren we activiteiten voor onze oudste leden apart. Dat is onze omvangrijke +21-groep.
Onze KLJ-groep telt vandaag meer dan 90 leden
.
De werking is opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:
-16 en +16.

Soms splitsen we die groepen verder op, met aparte activiteiten voor -13, +13 of + 21.

Ook hebben we activiteiten waar we allemaal samen zijn.
De zomerwerking is daar het beste voorbeeld van, met de oefenavonden tijdens de week, en de sportfeesten op zondag.
SAM

SAM is de afkorting van "Samen Activiteiten Maken".
Alle +16-leden kunnen er voor kiezen om een of meerdere keren per jaar SAM te zijn.
Samen met enkele bestuursleden zijn ze dan verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van  leden-activiteiten tijdens het jaar of op het kamp.
Ook dragen heel wat +16-ers als SAM grote verantwoordelijkheid voor de organisatie van grotere activiteiten zoals ons festival The Sound of Z, of onze fuif Red Alert.