................................................................
.........................................................
We nodigen je uit voor een klikje op de sites van de organisaties en groepen waarmee we samenwerken:
Websites

KLJ nationaal
KLJ Oost-Vlaanderen
websites van andere KLJ-groepen
MIJARC, de internationale KLJ
Groene Kring, voor jonge boeren
jeugdwerknet
Wereldrestaurant Broederlijk Delen Hamme
Jeugddienst Gemeente Hamme
Gemeente Hamme
Interessante activiteiten waar je kan op inpikken:


Wereldkamp Broederlijk Delen